An die E-Mail schicken
Zum Ausflug

Pałac na Wodzie

Staniszów 23, 58-500 Staniszów

Beschreibung

Powstanie Pałacu

Dwór Staniszów Dolny, obecny Pałac Na Wodzie według kronikarzy powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Prawdopodobnym zleceniodawcą był Heinrich XXXVIII von Reuss, który w 1786 roku rozpoczął budowę obiektu.

Przebudowa

Około roku 1830 obiekt został przebudowany. Do tego czasu wielkość majątku wynosiła już 1000 mórg. Kronikarz nie wspomina, czy były to morgi pruskie małe, czy duże. O wielkości majątku świadczy opis jego granic zewnętrznych, które przebiegały od Polskiej Górki, w kierunku Cieplic, po najwyższych wzniesieniach i dalej na południowy–wschód, równolegle do drogi na Mysłakowice. Były to jednocześnie granice Staniszowa. Na przełomie XVIII i XIX wieku folwark Staniszów Dolny przeszedł w posiadanie majora Ulricha von Woide z Berlina.

Początek XX wieku

W 1919 r. majątek nabyła wrocławska agencja „Wiehmer und Schneller”, która podzieliła ziemię na mniejsze parcele i sprzedała nowym nabywcom. Okrojony, jednak nadal duży majątek nabył major Otto von Zobelitz. Po jego śmierci dzierżawcą dworu został Emil Mattig. Następnie folwark został sprzedany państwu, które stworzyło tu ośrodek doświadczalny, podlegający Pruskiemu Instytutowi Zootechnicznemu. Ośrodkiem kierował profesor August Tiemann, specjalista od uprawy paszy dla zwierząt. Jego praca była bardzo ważna, zwłaszcza w czasie wojny, ze względu na zaopatrzenie w żywność napływającej ludności polskiej.

XX wiek

W roku 1945, tuż po zakończeniu wojny, w oparciu o dorobek prof. Tiemanna, utworzono na terenie pałacu Rolniczy Zakład Doświadczalny. Staniszów nosił wtedy nazwę Łącznikowo, jako, że wieś zabezpieczali żołnierze 3 Zapasowego Pułku Łączności, obsługującego Sztab Główny Wojska Polskiego. Kilka lat później w majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Patrząc z perspektywy czasu zakład był głównym dostawcą miejsc pracy.

Historia najnowsza

W latach 90-tych kompleks po byłym PGR kupili państwo Tadajewscy i rozpoczęli jego gruntowny remont. W 2009 r. pałac i jego otoczenie odzyskały swój blask. Rodzina Tadajewskich przywróciła obiektowi dawną świetność i dziś dzieli się z Państwem dziełem swojego życia, na które składa się luksusowy hotel, największa w Karkonoszach strefa SPA oraz Medical SPA, restauracja, oraz niemal 4 hektary terenów parkowych, z czego niemal 2 ha stanowią stawy.

Galerie

Kontakt

Pałac na Wodzie
Telefon: +48 75 75 570 31
E-mail: info@palacnawodzie.pl

http://www.palacnawodzie.pl

  • Sprechzeit

    1h

Zusatzinformationen
Ausflugskarte

Führe mich »